Etap 0-2 lat

Rozwój poznawczy u dziecka w pierwszych dwóch latach życia jest bardzo szybki. W tym czasie dziecko uczy się mówić, rozpoznawać twarze i przedmioty oraz zaczyna poznawać otaczający je świat. Dzieci w tym wieku są bardzo ciekawe i chętnie eksplorują otoczenie. Uczą się poprzez doświadczenia, obserwacje i naśladownictwo.

W tym okresie dziecko uczy się również podstawowych umiejętności społecznych, takich jak komunikacja, empatia i samokontrola. Rodzice powinni wspierać swoje dziecko w tym procesie poprzez stwarzanie bezpiecznego i sprzyjającego rozwojowi środowiska.

Etap 2-6 lat

W okresie od 2 do 6 lat dziecko kontynuuje swój szybki rozwój poznawczy. W tym czasie dziecko uczy się coraz więcej o otaczającym je świecie, a także o sobie samym. Zaczyna ono lepiej zrozumieć zasady społeczeństwa i nauczyć się jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami.

Dzieci w tym wieku są bardzo aktywne i chętnie eksperymentują z nowymi umiejętnościami. Rodzice powinni wspierać swoje dziecko poprzez stwarzanie bezpiecznego środowiska, w którym mogłoby ono swobodnie eksplorować otoczenie.

Etap 6-12 lat

Okres od 6 do 12 lat to czas intensywnego rozwoju poznawczego u dziecka. W tym czasie dziecko uczy się coraz więcej o otaczającym je świecie, a także o sobie samym. Zaczyna ono lepiej zrozumieć zasady społeczeństwa i nauczyć się jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami.

Rodzice powinni wspierać swoje dziecko poprzez stwarzanie bezpiecznego środowiska, w którym mogłoby ono swobodnie eksplorować otoczenie oraz pomagać mu w nauce nowych umiejętności społecznych i intelektualnych.