Jakie zajęcia prowadzone są w przedszkole jaroty?

Tak naprawdę różne zajęcia są prowadzone w przedszkolach, a wszystko zależy od dyrekcji oraz nauczycieli pracujących w danej placówce. Każde przedszkole jaroty jest zobowiązane do przeprowadzenia podstawy programowej ustalonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Taka podstawa jest realizowana przez cały czas pobytu dziecka w placówce oświatowej. Wszystkie zajęcia dodatkowe powinny być przeprowadzane po zakończeniu realizacji narzuconych odgórnie zajęć. W podstawie programowej realizowanej w przedszkole jaroty znajdują się między innymi zajęcia artystyczne, taneczne, plastyczne, ruchowe, poznawcze (przyroda, ekologia, matematyka, ćwiczenie pamięci oraz koncentracji), językowe oraz umuzykalniające.  

Przedszkole Jaroty

Zalety zajęć programowych w przedszkole jaroty

W przedszkole jaroty dzieci uczą się wielu rzeczy. Przede wszystkim uczą się funkcjonowania w społeczeństwie, samodzielności, współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi. Dowiadują się, jak ważna jest higiena i częste mycie rąk. Poprzez gry i zabawy w przedszkole jaroty, dzieci rozwijają swoją sprawność ruchową. Podczas zajęć z ekologii uczą się, jak dbać o planetę i zauważać piękno otaczającej nas przyrody. Uczą się prawidłowej wymowy oraz tego, jak uważnie słuchać i rozumieć. Poznają obowiązki ludzi, którzy wykonują różne zawody, takie jak na przykład policjant czy strażak. Zaznajamiają się z figurami geometrycznymi i cyframi od 1 do 10. Poprzez zajęcia z rytmiki uczą się, jak poruszać się do rytmu muzyki.